Zum Inhalt springen

EÜSL

eüsl-grafik-09

Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis (EÜSL)

EÜSLi asutajateks olid teise maailmasõja ajal Saksamaale sattunud eestlastest sõjapõgenikud, kes pärast sõja lõppu üle Saksamaa laiali paisati. Esialgu tegutseti väikestes gruppides, kuid peagi tekkis soov ja vajadus luua ühine eestlaste organisatsioon. 1952. aastal jõudsid Saksamaal asuvate eestlaste gruppide esindused kokkuleppele luua ülesaksamaaline ühing.

 

 

16. märtsil 1952 toimus Augsburgis ühingu asutamiskoosolek. Organisatsiooni nimeks pandi Eesti Ühiskond Saksa Liiduvabariigis (EÜSL). Põhikirja koostajaks oli endine Tartu linna advokaat Karl Grau. Ühingu tolleaegne tegevus oli suunatud eesti kultuuri alalhoidmisele paguluses ja selle edasiandmisele järeltulevatele põlvkondadele. Hoole ja innustumisega tegeleti eesti kultuuri säilitamisega: moodustati tantsugruppe ja laulukoore, korraldati ühiseid laulupidusid, tegutsesid teatrigrupid, reeglipäraselt toimusid suvelaagrid ja skaudilaagrid, avati mitu eesti kooli. 1945. aastal asutatud vanim väliseesti ajaleht Eesti Rada ilmub EÜSLi toetusel tänapäevani.

Pärast Eesti taasiseseisvumist on EÜSL jätkanud eestluse hoidmist ja edendamist Saksamaal. 
Tänaseseks on ühingul mitusada liiget üle kogu Saksamaa. Aktiivsemateks ja suuremateks eestlaste keskusteks on kujunenud Hamburg, Köln, Frankfurt ja München, kus asuvad ka EÜSLi rahvuskoondised. Oma tööd on taasalustanud Eesti pühapäevakoolid Hamburgis, Münchenis, Frankfurtis ja Kölnis. Aktiivne koorilauluga tegelemine algas jälle 2004. aastal EÜSLi projektkoori asutamisega, millest tänaseks on välja kasvanud Euroopa Eestlaste Koor.

Traditsiooniks on muutunud iga-aastased Eesti kultuuripäevad kevadel Annabergis, sügisene koroona- ja jakkoloturniir koos mardiõhtuga ning 55+ seeniorite kultuuripäevad. Samuti tähistatakse ühiselt Eesti Vabariigi aastapäeva, jaanipäeva ja jõulusid.

 

EÜSLi eesmärgid:

Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis peamine eesmärk on toetada ja edendada eesti kultuuri Saksamaal.
Ühingu tegevuskavva kuulub

  • kultuuriürituste korraldamine ja toetamine
  • eesti keele alalhoidmine ja edasikandmine siin sündinud eestlaste ja kakskeelsete perekondade lastele
  • abi andmine Saksamaal õppivatele eesti tudengitele
  • abi andmine Saksamaal elavatele eesti vanuritele
  • eestikeelse ajalehe „Eesti Rada“ väljaandmine
  • eestikeelsete evangeelsete jumalateenistuste korraldamine